WISMAR-JAN s.r.o. so sídlom Nižná Polianka 58
086 36 Nižná Polianka
IČO: 51274698
DIČ: 2120672796
IČ DPH: SK2120672796
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.35787/P,
Bankové spojenie:
VÚB Banka a.s., číslo účtu – IBAN: SK25 0200 0000 0039 1851 6354.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Kavuľa
Prevádzková doba:
pondelok až piatok od 7:30 do 12:00      12:30 do 16:00
v čase od 12:00 do 12:30 obedňajšia prestávka
sobota – nedeľa a sviatky: zatvorené
pred príchodom volať!
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Telefón: +421 904 464 218
E-mail: info@latky-online.sk